Adatkezelési feltételek

A horgaszhelyfoglalas.hu-n és aloldalain, valamint azokon keresztül elérhető szolgáltatások tekintetében a személyes adatok kezelése a jelen "Adatkezelési feltétek" szerint történik.

A weboldalt és azon keresztül elérhető szolgáltatásokat Koplányi Viktor e.v (Adószám: 67540905-1-43, a továbbiakban: adatkezelő) üzemelteti, tartja karban.


A regisztrációval nem rendelkező látogatókat, illetve időpontot/horgászhelyet nem foglaló látogatókra vonatkozóan a honlap személyes adatokat nem tárol, de a Google Analytics rendszere statisztikai célból egyedileg nem azonosítható adatokat gyűjt a nem regisztrált, illetve időpontot/horgászhelyet nem foglaló látogatóknak a weboldalon végzett tevékenységéről is. Ennek tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) az alábbi oldalon található részletes tájékoztató. http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Az oldalra látogatók számítógépén – a látogató böngésző beállításaiban beállított szabályok szerint – a Google Inc. cookie-t helyez el későbbi célzott hirdetések megjelenítéséhez. Ennek tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) az alábbi oldalon található részletes tájékoztató. https://www.google.com/settings/ads/onweb/  

A holnapra érkező látogatóról statisztikai célból az alábbi (személyes adatnak nem minősülő) adatokat rögzíti a rendszer:

 • IP-cím
 • látogatás forrása (honnan, milyen felületről érkezett a látogató (Pl: közvetlen webcím beírása, google kereső, fizetett keresés-Adwords, Facebook)

Az adatkezelő (Koplányi Viktor) a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti. E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. Az adatkezelés alapja ügyfélkapcsolati viszony, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az adatkezelést az adatvédelmi hatóság felé az adatkezelőnek nem kell bejelenteni.

A szolgáltatások igénybe vétele során a weboldal látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Felhasználónév
 • Cím
 • Foglalásra vonatkozó adatok (választott horgásztó, időpont)

Az adatkezelés célja:

Az időpont/horgászhely foglaló összekapcsolása a horgásztavak üzemeltetése területén kompetens és működő cégekkel / szervezetekkel.
az adatkezelő és az időpont/horgászhely foglaló közötti kommunikáció a fenti cél elősegítése érdekében (visszaigazolások, értesítések);
amennyiben ehhez időpont/horgászhely foglaló kifejezetten hozzájárul, akkor eseti jelleggel saját vagy harmadik fél termékeinek/szolgáltatásainak promóciója, ajánlatai.

Az időpont/horgászhely foglalás során megadott adatok kezelésére az alábbi szabályok szerint történik:

 • Az elérhetőségeket (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám) a választott horgásztó (akinél az időpont foglalás történt) kérheti le;
 • az adatkezelő az időpont/horgászhely foglalást az elérhetőségi adatokkal együtt 30 napig tárolja;
 • az időpont/horgászhely foglalásokat az adatkezelő ezen határidő után a személyes adatok törlésével tárolja és ezen adatokat piackutatási és marketing célra felhasználja, beleértve a reklámokban való közzétételt;

A regisztráció, illetve az időpont/horgászhely foglalás során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

 • IP cím
 • időpont

A regisztráció, illetve az időpont/horgászhely foglalás önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

Az adatkezelő minden számára elérhető intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

A regisztráció során megadott adatok módosítása az oldalon történt bejelentkezést követően a Adatlap menüpont alatt elérhető.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben információ az info@horgaszhelyfoglalas.hu email címen kérhető.

Regisztráció törlése

A regisztráció törlését írásban lehet kérvényezni adatkezelőtől az info@horgaszhelyfoglalas.hu e-mail címre küldött törlési kérelemmel.

A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre értesítő kerül kiküldésre, melyben az adatkezelő tudatja, hogy fogadta a törlési kérelmet és tájékoztatja a regisztrált felhasználót a 24 órán belüli törlésről, ezt követően a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból.

Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • regisztráció azonosító adatai (név, email cím)
 • regisztráció időpontja
 • regisztrációhoz használt IP-cím
 • regisztráció megszüntetésének időpontja

Az időpont/horgászhely foglalás törlése után adatkezelő az alábbi adatokat őrzi meg:

 • ajánlatkérő adatai (név, email cím)
 • ajánlatkérés időpontja
 • ajánlatkérés kategóriája
 • ajánlatkérésnél használt IP-cím
 • ajánlatkérés megszüntetésének időpontja
 • ajánlatkérés megszüntetéséhez használt IP-cím

Foglalás elfogadása/elutasítása

A lefoglalt és jóváhagyott horgász helyek rendelkezésre bocsájtása kizárólag a horgásztó üzemeltetőjének felelőssége.

A foglalásokat a kiválasztott horgásztó üzemeltetője jogosult jóváhagyni, vagy elutasítani. Csak a horgásztó üzemeltetője által jóváhagyott foglalások tekinthetőek véglegesnek. A foglalás elutasításáról/elfogadásáról felhasználó értesítést kap.

A foglalások elfogadásának horgásztavanként eltérő szabályai lehetnek, melyről kizárólag horgásztó üzemeltetője jogosult dönteni.

Felelősség

A weboldalt minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Adatkezelő nem garantálja a weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, de igyekszik legjobb tudomása szerint a zavartalan működéshez szükséges hibákat a legrövidebb időn belül kijavítani, szinten tartani.

Adatkezelő a weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Adatkezelő nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta. 

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az adatkezelő kártérítési felelősségét kizárja.

Előfordulhat más Felhasználó és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek Felhasználó által megadott információkhoz és azokkal visszaélnek.

Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melynél más felhasználók és/vagy személyek a Felhasználó által a weboldalon megadott, avagy más felhasználónak eljuttatott információkkal/adatokkal követnek el.

Adatkezelő a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő jogai

Adatkezelő jogosult felhasználókat kitiltani, regisztrációjukat előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntetni vagy korlátozni.

A Honlap tartalma felett kizárólag adatkezelő jogosult dönteni, így bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult bármilyen tartalmi elemet – így a felhasználók illetve hirdetők által feltöltött adatokat is - véglegesen vagy átmenetileg törölni illetve elérhetetlenné tenni.